دلار 4200 تومانی

دلار 4200 تومانی

بالاخره دولت آستینی بالا زده و نرخ افسار گسیخته دلار را روی 4200 تومان ثابت نگه داشته. از طرف دیگر ثبت سفارشات کالاهای وارداتی باید از طریق بانک انجام شود و حواله ارزی آزاد فعلا ممنوع و فقط با تایید بانک امکان پذیر است.

دامه مطلب