هنوز امیدی برای پولدار شدن هست ...

هنوز امیدی برای پولدار شدن هست ...

در هر جمعی که باشیم یک پای صحبت از وضعیت خراب بازار است و نارضایتی از اوضاع اقتصادی مردم. دیگر هیچ تردیدی در این بین وجود ندارد ، چراکه از مقامات بلند پایه حکومتی تا کارشناسان مسائل اقتصادی و صاحبان مشاغل و تا عموم مردم کف خیابان همه و همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و روزی نیست که در جراید و رسانه های مختلف سمعی و بصری شرحی بر این ماوقع عنوان نشود.
با این تفاصیل آیا باید آماده چه چیز بود؟
خدا حافظ روزگار !
.
.
.
.
و اما امید !
همین کلمه هست که مانند یک  چوب کبریت نیمه روشن در دل انسان ها شعله ای بر پا میکند و مسیرزندگانی را چنان تغییر می دهد که ناگهان فریاد میزنی 
سلام بر آفتاب !

معنای این کلمه چنان وسیع است که انگار به محض پدید آمدنش بزرگترین مشکلات در گستره اش گم می شوند و چنان شورانگیز است که سختی ها در براربرش تبدیل به همبازی های دوران کودکی می شوند و شوق و اشتیاق رقابت با این همبازی ، تمام خستگی های زمین بازی را از تن بدر می برد.
امید قهرمان داستان انسان های سختی کشیده است و دروازه خروج از ظلمت به سمت روشنایی هاست.
با امید افق دید آینده روشن می شود و با امید دیو سپید یاس و دلمردگی در بند رستم دستان همت و اراده باقی می ماند.
انسان های امیدوار راز خروج از تنگنا ها را می دانند و با قدرتی که از آن می گیرند به نبرد با دشمن وادادگی و انفعال برمیخیزند.
بلی ، این درست است که بیکاری و رکود بازار همچون بختکی بر جامعه سایه انداخته و مسیر پیشرفت و توسعه را سد کرده است. اما معتقدم هستند انسان هایی که مشکلات را با قدرت اراده و همت خود به فرصت تبدیل میکنند.
آنها شجاع هستند ، ریسک می کنند و در این بین از چیزی نمی هراسند. این افراد دارای قدرت تمیز بالایی هستند ، سرعت عمل آنها در تصمیم گیری مثال زدنی است و در کمال اقتدار با دوستان و نزدیکانشان ارتباط صمیمانه دارند. آن ها راه پولدار شدن را می دانند.
من به آنها میگویم کارآفرین.
 

نظرات

پیغام بگذارید