دلار 4200 تومانی

دلار 4200 تومانی

بالاخره دولت آستینی بالا زده و نرخ افسار گسیخته دلار را روی 4200 تومان ثابت نگه داشته. از طرف دیگر ثبت سفارشات کالاهای وارداتی باید از طریق بانک انجام شود و حواله ارزی آزاد فعلا ممنوع و فقط با تایید بانک امکان پذیر است.
اگر این سیاست ها و دستورالعمل ها را کنار نامگذاری سال 1397 با عنوان حمایت از کالای ایرانی قرار دهیم پازل کاری تقریبا تکمیل می شود.
ادامه این سیاست شاید بتواند مرهمی  بر بدن نیمه جان صنعت تولید این مرز و بوم باشد به شرطی که تولید کنندگان ایرانی از تجربیات خودشان درس گرفته باشند و بار دیگر با تولید اجناس بی کیفیت و خارج از سطح توقع مردم فرصت سوزی نکنند. نظارت مستمر حاکمیت بر کیفیت تولیدات داخلی و تشویق تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت در اثر بخشی راهکارهای فوق بی تاثیر نخواهد بود.

نظرات

پیغام بگذارید